Zieleń Miejska Spółka z o.o. Bielsko-Biała

Organy spółki

 • Zgromadzenie Wspólników

  Zieleń Miejska Spółka z o.o., w której 100% udziałów jest własnością Gminy Bielsko-Biała.

  Więcej
 • Rada Nadzorcza

  Skład: 

  • Kazimierz Kamiński - Przewodniczący
  • Małgorzata Bonczek Dąbal - V-ce Przewodniczący
  • Krzysztof Włosiński - Sekretarz
  Więcej
 • Zarząd Spółki

  Prezes Zarządu - Dyrektor - mgr inż. Aleksander Adamiec

  Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki, oraz spełniać swe obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegając przepisów prawa, postanowień umowy Spółki oraz uchwał podjętych przez Zgromadzenie Wspólników lub Radę Nadzorczą Spółki. 

  Więcej
Data stworzenia : 2019-02-01 11:32 Autor : administrator Data publikacji : 2019-02-01 11:32 Osoba udostępniająca na stronie : administrator Data ostatniej modyfikacji : 2019-02-01 16:31 Osoba modyfikująca : administrator