Zieleń Miejska Spółka z o.o. Bielsko-Biała

Podstawy prawne działalności

Zieleń Miejska Sp. z o.o. w Bielsku-Białej jest spółką prawa handlowego, której jedynym udziałowcem jest Gmina Bielsko-Biała. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, gdzie został jej nadany nr 0000038284

    Spółka działa na podstawie przepisów prawa, a szczególności do jej działalności mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r Nr 9 poz. 43 z późn. zm.).

    Fakt, iż jednostka samorządu terytorialnego - Gmina Bielsko-Biała, jest jedynym udziałowcem w spółce Zieleń Miejska, powoduje zastosowanie ograniczeń prawnych – oprócz stosowania powszechnie obowiązujących przepisów prawa dla przedsiębiorców, Zieleń Miejska Sp. z o.o. dodatkowo musi działać zgodnie z przepisami normującymi racjonalne wydawanie środków, np. ustawa z dnia 22 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych czy też Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. 


Data wytworzenia: 2019-02-01 10:43 Autor: Maciej Hryculak Data publikacji: 2015-01-30 00:00 Osoba udostępniająca na stronie: administrator Data ostatniej modyfikacji: 2019-02-01 Osoba modyfikująca: administrator
Data stworzenia : 2019-02-01 10:48 Autor : administrator Data publikacji : 2019-02-01 10:48 Osoba udostępniająca na stronie : administrator Data ostatniej modyfikacji : 2019-02-18 11:39 Osoba modyfikująca : administrator