Zieleń Miejska Spółka z o.o. Bielsko-Biała

Ogłoszenia różne

 • Zmiana regulaminu cmentarzy komunalnych w Bielsku-Białej

  Informujemy, że w dniu 3 lipca 2017 r. Zarządzeniem Nr ON.0050.2358.2017.RG Prezydenta Miasta Bielsko-Biała, wprowadzony został Regulamin świadczenia usług publicznych przez Zieleń Miejską Spółkę z o.o. w Bielsku-Białej w zakresie utrzymania i zarządzania cmentarzami komunalnymi na terenie Miasta Bierlska-Białej.

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Więcej
 • Zmiana cennika opłat cmentartnych

  Informujemy, że w dniu 20 czerwca 2017 r. Rada Miejska w Bielsku-Białej podjęła Uchwałę nr XXXI/580/2017 w sprawie ustalenia opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Bielsku-Białej.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r.

  Więcej
Data stworzenia : 2019-02-01 13:18 Autor : administrator Data publikacji : 2019-02-01 13:18 Osoba udostępniająca na stronie : administrator Data ostatniej modyfikacji : 2019-02-01 15:22 Osoba modyfikująca : administrator