Zieleń Miejska Spółka z o.o. Bielsko-Biała

Instrukcja obsługi BIP

Zieleń Miejska Sp. z o.o.  w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198), jako "inny podmiot wykonujący zadania publiczne", zgodnie z art. 9 ust. 2 tworzy własną stronę Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).


Menu przedmiotowe ( lewym strona ekranu ) - wykaz grup tematycznych, w które są zestawione informacje publiczne udostępnione w BIP.

Moduł wyszukujący ( w lewej, górnej części ekranu ) - wyszukiwarka umożliwiająca znalezienie stron BIP zawierających wyrażenie poszukiwane przez odwiedzającego BIP.
 
www.bip.gov.pl - adres URL strony głównej BIP umożliwiający dostęp do informacji publicznych udostępnionych w BIP, według menu podmiotowego lub przedmiotowego. Strona główna BIP zawierająca wykaz podmiotów, obowiązanych zgodnie z ustawą do udostępniania informacji publicznej, wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenia z ich stronami. 

Redakcja - zawiera dane określające tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej - pracownik Podmiotu.


Data wytworzenia: 2015-01-30 Autor: Maciej Hryculak Data publikacji: 2015-01-30 00:00 Osoba udostępniająca na stronie: Maciej Hryculak Data ostatniej modyfikacji: 2019-02-01 Osoba modyfikująca: administrator
Data stworzenia : 2019-02-01 13:21 Autor : administrator Data publikacji : 2019-02-01 13:21 Osoba udostępniająca na stronie : administrator Data ostatniej modyfikacji : 2019-02-01 16:22 Osoba modyfikująca : administrator